Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

RIT Croatia - digitalni repozitorij


Opis resursa:

 • Namjena repozitorija bila bi okupljanje i trajno pohranjivanje rezultata znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada studenata i profesora ustanove RIT Croatia.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • RIT CROATIA

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repository.acmt.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Aleks Basanic; E-mail: aleks@acmt.hrNatrag na popis