Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnika


Opis resursa:

 • Interna baza podataka djelatnika PBF-a.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://djelatnosti.pbf.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://djelatnosti.pbf.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Domagoj Stefanovic; E-mail: dodo330@gmail.comNatrag na popis