Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Webaplikacija Potres


Opis resursa:

  • Resurs omogućava inženjersku podršku Fakultetima Sveučilišta pri procesu cjelovite obnove fakultetskih građevina od potresa.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://potres.grad.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://potres.grad.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://potres.grad.hr/privatnost

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davor Delić; E-mail: davor.delic@grad.unizg.hrhrNatrag na popis