Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitu


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene mefst.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Microsoft Office 365

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Informatička služba; E-mail: helpdesk@mefst.hrNatrag na popis