Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Katalog projekata Agronomskog fakulteta


Opis resursa:

  • Katalog projekata Agronomskog fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://projekti.agr.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://projekti.agr.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davor Bevanda; E-mail: bevanda@agr.hrNatrag na popis