Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta


Opis resursa:

 • Glavni web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://www.pmf.unizg.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.pmf.unizg.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Krunoslav Komugović; E-mail: Krunoslav.Komugovic@math.hrNatrag na popis