Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI Test integracijefoi.hrSAML
3.AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHrsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr Lab testsrce.hrSAML
5.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
6.Alfa LMSalfa.hrSAML
7.Alfa web portalalfa.hrSAML
8.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
9.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
10.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
11.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
12.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
13.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
14.Autorizacija na BigBlueButton putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
15.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
16.Baza projekata FSB testfsb.hrSAML
17.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
18.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
19.BVOazvo.hrSAML
20.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
21.CARNet Loomen testna instancacarnet.hrSAML
22.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
23.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
24.CARNet RT testcarnet.hrSAML
25.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
26.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
27.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
28.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
29.CARNet, testni WAS SSOcarnet.hrSAML
30.cert.hr-testcarnet.hrSAML
31.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
32.CMSkif.hrFWS
33.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
34.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
35.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
36.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
37.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
38.CRM testcarnet.hrSAML
39.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
40.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
41.cro-ngi testsrce.hrFWS
42.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
43.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
44.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
45.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
46.dev0.localcarnet.hrSAML
47.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
48.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
49.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
50.E-learning ESSskole.hrSAML
51.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
52.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
53.e-potvrde testcarnet.hrSAML
54.E-sfera developmentskolskaknjiga.hrSAML
55.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
56.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
57.e.udzbenik.testSAML
58.eDomarinrebus.hrSAML
59.eduroam TTSsrce.hrSAML
60.Edutorij testcarnet.hrSAML
61.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
62.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
63.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
64.FOI Demo Projektifoi.hrSAML
65.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
66.G Suite za Veleučilište "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
67.Gel test portalfoi.hrSAML
68.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
69.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
70.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
71.Google Apps za Veleučilište u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
72.GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podatakasrce.hrSAML
73.gvinkov devcarnet.hrSAML
74.Hascheckfer.hrSAML
75.Helpdesk portal za djelatnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
76.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
77.Infoeduka - Testracunarstvo.hrSAML
78.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
79.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
80.Interaktivno web sučelje za stručnu provjeru znanja na daljinuelement.hrSAML
81.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
82.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
83.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
84.Intranet - EFSTefst.hrSAML
85.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
86.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
87.IRB Library DEVirb.hrSAML
88.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
89.Isabella portalsrce.hrSAML
90.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
91.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
92.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML
93.Klijent-ZPRfer.hrFWS
94.koobra devsrce.hrSAML
95.kvizovi.srednja.hr - Test3topia.agencySAML
96.LamaFMSunist.hrSAML
97.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
98.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
99.LDAP test1pravst.hrFWS
100.lektire-test.skole.hrcarnet.hrSAML
101.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
102.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
103.Marko lokalno SSOcarnet.hrSAML
104.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
105.MAZVOazvo.hrSAML
106.Meduza-testcarnet.hrSAML
107.MefOpterDevmef.hrSAML
108.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
109.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
110.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
111.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
112.Mobilnost Appvvg.hrSAML
113.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
114.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
115.Moodle test2carnet.hrSAML
116.Moodle visoko učilište Algebra - Testracunarstvo.hrSAML
117.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
118.MRKVE-PRPN-TESTetfos.hrSAML
119.MSDC testcarnet.hrSAML
120.MudRiTest - testna stranica sustava za e-učenje Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
121.MZOS potporemzos.hrSAML
122.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
123.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
124.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
125.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
126.Obrasci standardamzos.hrSAML
127.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
128.OISOSAML.NETSPsrce.hrSAML
129.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
130.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
131.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
132.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
133.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
134.Praksa - TTFfoi.hrSAML
135.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
136.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
137.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
138.Profil Klett (test)srce.hrSAML
139.ProMDMcarnet.hrSAML
140.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
141.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
142.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
143.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
144.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
145.Razvojna verzija aplikacije za Sveučilište u Rijeciriteh.hrSAML
146.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
147.Razvojni poslužitelj za unizg informacijski websrce.hrSAML
148.RPL-appazvo.hrSAML
149.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsrce.hrSAML
150.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comitsoft.hrSAML
151.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
152.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
153.Sigus - infracarnet.hrSAML
154.SIU-testsrce.hrFWS
155.Spot.one TestingSAML
156.SSO TEST APP - UNIRIuniri.hrSAML
157.STEM stipendije Testmzos.hrSAML
158.StudEventunidu.hrSAML
159.studprojriteh.hrSAML
160.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
161.Sustav Puh - Deveduid.hrSAML
162.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
163.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
164.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
165.Tecajevi SFZGsfzg.hrSAML
166.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
167.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
168.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
169.Test aosi-devsrce.hrSAML
170.Test aplikacija za tiqr modul za dvostupanjsku autentikacijusrce.hrSAML
171.test za CMS Joomla!srce.hrSAML
172.TEST_ETURmzos.hrSAML
173.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
174.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
175.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
176.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
177.Testni stroj izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML
178.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
179.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
180.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
181.Testni stroj za razvoj gitlab.srce.hrsrce.hrSAML
182.Testni stroj za razvoj novih web aplikacija - dev4.srce.hrsrce.hrSAML
183.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
184.Testni stroj za sistemce OIOSAML.NETsrce.hrSAML
185.Testni sustav za evidenciju studenatariteh.hrSAML
186.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
187.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
188.Tiketing sustav SC Varaždinscvz.hrCAS
189.Učilica - testcarnet.hrSAML
190.UFOS.hrfoozos.hrSAML
191.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
192.UPS - Upravljanje pametnim senzorima - testcarnet.hrSAML
193.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
194.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
195.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
196.Web aplikacija VPS Zahtjevisrce.hrSAML
197.Web aplikacija za digitalno izdavanja i ovjeru studentskih ugovora.fer.hrSAML
198.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem - Testscka.hrSAML
199.Web aplikacija za kontrolu pristupariteh.hrSAML
200.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
201.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
202.Web portal Sveučilišne knjižnice Rijekasvkri.hrSAML
203.Web portal za testiranje SAML autentikcijeunipu.hrSAML
204.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
205.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
206.Web stranica škole Gimnazije Pulamzos.hrSAML
207.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
208.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci testriteh.hrSAML
209.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
210.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
211.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
212.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
213.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
214.Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržajasczg.hrSAML
215.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
216.WebArgosypmf.hrSAML
217.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
218.xen-orc-devsrce.hrSAML
219.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS