Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI@EduHr test environmentarhivpro.hrOIDC
3.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
4.Alfa kabinetalfa.hrSAML
5.Alfa LMSalfa.hrSAML
6.Alfa web portalalfa.hrSAML
7.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
8.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
9.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište za doktorske promocije (starija verzija) - razvojna okolinaunizg.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.ASIBP Projektalgebra.hrSAML
12.Aspira IKTaspira.hrCAS
13.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
14.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
15.Autorizacija na BigBlueButton putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
16.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
17.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
18.Bazvuka - zvučna baza govora - testffzg.hrSAML
19.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
20.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
21.BVOazvo.hrSAML
22.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
23.CARNET Loomen-devcarnet.hrSAML
24.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
25.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
26.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
27.CARNet RTcarnet.hrSAML
28.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
29.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
30.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
31.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
32.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
33.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
34.cert.hr-testcarnet.hrSAML
35.Cisok UAThzz.hrSAML
36.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
37.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
38.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
39.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
40.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
41.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
42.CRM testcarnet.hrSAML
43.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
44.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
45.cro-ngi testsrce.hrFWS
46.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
47.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
48.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
49.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
50.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
51.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
52.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
53.Demo web site za PBFpbf.hrOIDC
54.dev0.localcarnet.hrSAML
55.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
56.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
57.e-Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu - testskole.hrOIDC
58.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
59.E-learning ESSskole.hrSAML
60.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
61.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
62.e-potvrde testcarnet.hrSAML
63.E-sfera developmentskolskaknjiga.hrSAML
64.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
65.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
66.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
67.e.udzbenik.testSAML
68.Edgar UI SPAfer.hrOIDC
69.eDomarinrebus.hrSAML
70.eduKnjižaracarnet.hrSAML
71.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
72.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
73.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
74.eduroam TTSsrce.hrSAML
75.Edutorij testcarnet.hrSAML
76.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
77.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
78.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
79.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
80.Evolve - TESTSAML
81.FEPAfer.hrOIDC
82.FEPA-clientfer.hrOIDC
83.FIDIT Aplikacije - Razvojuniri.hrSAML
84.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
85.Gauss Box e-learning platformaOIDC
86.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
87.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
88.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
89.GTS sustavasoo.hrSAML
90.HMD - Online Natjecanja - Testmatematika.hrSAML
91.HR-ZOO CSNIcarnet.hrSAML
92.HRZOO - Proxy za storage, backup i virtualni data centarsrce.hrSAML
93.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
94.Infoart MASTERERPefzg.hrSAML
95.Infoeduka - Testalgebra.hrSAML
96.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
97.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
98.Interaktivno web sučelje za stručnu provjeru znanja na daljinuelement.hrSAML
99.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
100.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
101.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
102.Intranet - EFSTefst.hrSAML
103.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
104.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
105.IRB Library DEVirb.hrSAML
106.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
107.Isabella portalsrce.hrSAML
108.Ispravi.Mefer.hrSAML, OIDC
109.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
110.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
111.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
112.Klijent-ZPRfer.hrFWS
113.koobra devsrce.hrSAML
114.kvizovi.srednja.hr - Test3topia.agencySAML
115.LamaFMSunist.hrSAML
116.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
117.Laravel OIDC testveleknin.hrOIDC
118.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
119.LDAP test1pravst.hrFWS
120.lektire-test.skole.hrcarnet.hrSAML
121.LMS Reginalni centar kompetentnosti Faust strojarstvocognita.hrSAML
122.Local test 1carnet.hrOIDC
123.Login intranet testmef.hrOIDC
124.login-rndsrce.hrSAML
125.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
126.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
127.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
128.MAZVOazvo.hrSAML
129.Meduza-testcarnet.hrSAML
130.MefOpterDevmef.hrSAML
131.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
132.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
133.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog šumarskog institutasumins.hrSAML
134.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
135.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeciuniri.hrSAML
136.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
137.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
138.Mobilna aplikacija EdTech TeacherOIDC
139.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
140.Mobilnost Appvvg.hrSAML
141.Moj CARNetcarnet.hrSAML
142.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
143.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
144.Moodle sustav Odjela za stručne studijeunist.hrSAML
145.Moodle visoko učilište Algebra - Testalgebra.hrSAML
146.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
147.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
148.MZOS potporemzos.hrSAML
149.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
150.Nadogradnja hosting.eduroam.hrsrce.hrSAML
151.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
152.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
153.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
154.Obrasci standardamzos.hrSAML
155.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
156.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
157.Online prijaveOIDC
158.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
159.osTicket ticketing sustav za studente i djelatnike Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrOIDC
160.Perseidsffzg.hrSAML
161.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
162.Portal Otvorene znanostiirb.hrOIDC
163.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
164.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
165.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
166.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
167.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
168.Profil Klett (test)srce.hrSAML
169.Projekti SZDUunidu.hrSAML
170.ProMDMcarnet.hrSAML
171.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
172.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
173.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
174.Razvoj aplikacije za upis u učeničke domovecarnet.hrSAML, OIDC
175.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
176.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
177.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
178.registrar-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
179.Repozitorij ranjivosticarnet.hrOIDC
180.RPL-appazvo.hrSAML
181.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
182.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
183.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
184.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
185.Sigus - infracarnet.hrSAML
186.SIU-testsrce.hrFWS
187.skole webmail testcarnet.hrOIDC
188.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
189.SmartByte DEV/TESTskole.hrCAS
190.SOZIT Redminemzos.hrSAML
191.Spot.one TestingSAML
192.SSH-OIDC autentikacija korisnikasrce.hrOIDC
193.SSO Elementelement.hrSAML
194.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
195.Stručna praksa na Građevinskom fakultetu - Testgrad.hrSAML
196.Studentska aplikacija - FDMZfdmz.hrOIDC
197.Studentski Posloviscst.hrOIDC
198.studprojuniri.hrSAML
199.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
200.Sustav prijava na web forme MZO-TESTmzos.hrSAML
201.Sustav Puh - Devsrce.hrSAML
202.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
203.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
204.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
205.Školski papirimzos.hrSAML
206.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
207.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
208.Test aosi-devsrce.hrSAML
209.Test integracije AAI SSO za FERIT aplikacijeetfos.hrSAML
210.TEST_ETURmzos.hrSAML
211.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
212.testna instanca data.crossda.hr repozitorijaffzg.hrSAML
213.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
214.Testna verzija - Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
215.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
216.Testna Web-aplikacija za razvoj novog Unisport sustavaunisport.hrSAML
217.Testni LDAP - vvg.hrvvg.hrSAML
218.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
219.Testni resursSAML
220.Testni resurs za localhost integracijuSAML
221.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
222.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
223.Testni stroj za izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML, OIDC
224.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
225.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
226.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
227.Tiketing sustav SC Varaždinscvz.hrCAS
228.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
229.Vidra developmentsrce.hrSAML
230.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
231.WeaPay - digitalni studentski novčanik (TEST)wea.systemsOIDC
232.Web Agencije za znanost i visoko obrazovanjeazvo.hrSAML
233.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
234.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
235.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
236.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
237.Web aplikacija Erasmus za razmjenu studenatamev.hrSAML
238.Web aplikacija VPS Zahtjevisrce.hrSAML
239.Web aplikacija za alumnije PMF - Testpmf.hrSAML
240.Web aplikacija za digitalno izdavanja i ovjeru studentskih ugovora.fer.hrSAML
241.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem - Testscka.hrSAML
242.Web aplikacija za karijerni centar PMF - Testpmf.hrSAML
243.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
244.Web aplikacija za prijavu ucenika na prakticnu nastavuOIDC
245.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagreb - Testfsb.hrSAML
246.Web aplikacija za stručne prakse PMF - Testpmf.hrSAML
247.Web aplikacija za studentske poslovescst.hrOIDC
248.Web aplikacija za učenjeskole.hrSAML
249.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
250.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
251.Web portal Sveučilišne knjižnice Rijekauniri.hrSAML
252.Web portal za testiranje SAML autentikcijeunipu.hrSAML
253.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
254.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
255.Web stranica škole Gimnazije Pulamzos.hrSAML
256.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
257.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci testuniri.hrSAML
258.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
259.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
260.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
261.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
262.Web-aplikacija e-kurikulumasoo.hrOIDC
263.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni plan TESTuniri.hrOIDC
264.Web-aplikacija Parallel za sustav obavijesti i zamjena u školsko obrazovnim ustanovamacarnet.hrOIDC
265.Web-aplikacija za AAA korisnika usluge IMUNESfer.hrSAML, OIDC
266.Web-aplikacija za alumnije studente i profesore medicinskog fakulteta u Splitumefst.hrOIDC
267.Web-aplikacija za pregled dostupnih studenata za radscst.hrOIDC
268.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
269.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
270.Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržajasczg.hrSAML
271.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
272.Web-aplikacija za zapošljavanje studenatavuv.hrOIDC
273.Webapp za studentske provjereunipu.hrCAS
274.WebNabava - web aplikacija za naručivanjesrce.hrSAML
275.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
276.Zbirke Hrvatskog arhiva weba (TEST)srce.hrSAML
277.Zoom SSOunipu.hrSAML
278.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS