Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI Test integracijefoi.hrSAML
3.AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHrsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr Lab testsrce.hrSAML
5.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
6.Alfa LMSalfa.hrSAML
7.Alfa web portalalfa.hrSAML
8.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
9.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
12.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
13.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
14.Baza projekata FSB testfsb.hrSAML
15.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
16.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
17.BVOazvo.hrSAML
18.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
19.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
20.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
21.CARNet RT testcarnet.hrSAML
22.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
23.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
24.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
25.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
26.CARNet, testni WAS SSOcarnet.hrSAML
27.cert.hr-testcarnet.hrSAML
28.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
29.CMSkif.hrFWS
30.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
31.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
32.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
33.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
34.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
35.CRM testcarnet.hrSAML
36.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
37.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
38.cro-ngi testsrce.hrFWS
39.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
40.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
41.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
42.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
43.Dev - AOSIsrce.hrSAML
44.dev0.localcarnet.hrSAML
45.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
46.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
47.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
48.E-learning ESSskole.hrSAML
49.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
50.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
51.e-potvrde testcarnet.hrSAML
52.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
53.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
54.eDomarinrebus.hrSAML
55.eduroam TTSsrce.hrSAML
56.Edutorij testcarnet.hrSAML
57.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
58.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
59.Filesender (DEV) - uslugu namijenjena za razmjenu velikih datotekasrce.hrSAML
60.FOI Demo Projektifoi.hrSAML
61.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
62.G Suite za Veleučilište "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
63.Gel test portalfoi.hrSAML
64.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
65.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
66.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
67.Google Apps za Veleučilište u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
68.GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podatakasrce.hrSAML
69.gvinkov devcarnet.hrSAML
70.Hascheckfer.hrSAML
71.Helpdesk portal za djelatnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
72.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
73.Infoeduka - Testracunarstvo.hrSAML
74.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
75.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
76.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
77.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
78.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
79.Intranet - EFSTefst.hrSAML
80.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
81.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
82.IRB Library DEVirb.hrSAML
83.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
84.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
85.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
86.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML
87.Klijent-ZPRfer.hrFWS
88.LamaFMSunist.hrSAML
89.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
90.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
91.LDAP test1pravst.hrFWS
92.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
93.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
94.Marko lokalno SSOcarnet.hrSAML
95.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
96.MAZVOazvo.hrSAML
97.Meduza-testcarnet.hrSAML
98.MefOpterDevmef.hrSAML
99.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
100.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam Porečiptpo.hrSAML
101.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
102.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
103.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
104.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
105.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
106.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
107.MojOblak - Nextcloud test 2eduid.hrSAML
108.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
109.Moodle test2carnet.hrSAML
110.Moodle visoko učilište Algebra - Testracunarstvo.hrSAML
111.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
112.MRKVE-PRPN-TESTetfos.hrSAML
113.MSDC testcarnet.hrSAML
114.MudRiTest - testna stranica sustava za e-učenje Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
115.MZOS potporemzos.hrSAML
116.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
117.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
118.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
119.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
120.Obrasci standardamzos.hrSAML
121.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
122.OISOSAML.NETSPsrce.hrSAML
123.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
124.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
125.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
126.POEM_Centos7-AAI-testsrce.hrSAML
127.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
128.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
129.Praksa - TTFfoi.hrSAML
130.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
131.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
132.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
133.Profil Klett (test)srce.hrSAML
134.ProMDMcarnet.hrSAML
135.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
136.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
137.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
138.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
139.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
140.Razvojna verzija aplikacije za Sveučilište u Rijeciriteh.hrSAML
141.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
142.Razvojni poslužitelj za unizg informacijski websrce.hrSAML
143.Riteh web testriteh.hrSAML
144.RPL-appazvo.hrSAML
145.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsrce.hrSAML
146.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comitsoft.hrSAML
147.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
148.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
149.Sigus - infracarnet.hrSAML
150.SIU-testsrce.hrFWS
151.Spot.one TestingSAML
152.SSO TEST APP - UNIRIuniri.hrSAML
153.STEM stipendije Testmzos.hrSAML
154.studprojriteh.hrSAML
155.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
156.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
157.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
158.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
159.Tecajevi SFZGsfzg.hrSAML
160.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
161.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
162.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
163.Test aosi-devsrce.hrSAML
164.Test aplikacija za tiqr modul za dvostupanjsku autentikacijusrce.hrSAML
165.test za CMS Joomla!srce.hrSAML
166.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
167.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
168.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
169.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
170.Testni stroj izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML
171.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
172.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
173.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
174.Testni stroj za razvoj gitlab.srce.hrsrce.hrSAML
175.Testni stroj za razvoj novih web aplikacija - dev4.srce.hrsrce.hrSAML
176.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
177.Testni stroj za sistemce OIOSAML.NETsrce.hrSAML
178.Testni sustav za evidenciju studenatariteh.hrSAML
179.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
180.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
181.Učilica - testcarnet.hrSAML
182.UFOS.hrfoozos.hrSAML
183.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
184.UPS - Upravljanje pametnim senzorima - testcarnet.hrSAML
185.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
186.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
187.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
188.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
189.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
190.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
191.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
192.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
193.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
194.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
195.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
196.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
197.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
198.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
199.WebArgosypmf.hrSAML
200.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
201.xen-orc-devsrce.hrSAML
202.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS