Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživača"mzos.hrSAML
2.2CO2ufzg.hrSAML
3.AAI Test integracijefoi.hrSAML
4.AAI@EduHr - Aplikacija za izbor predsjednika Vijeća korisnika i prestavnika Vijeća u Savjetu AAI@EduHrsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr Lab testsrce.hrSAML
6.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
7.Alfa web portalalfa.hrSAML
8.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
9.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
12.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
13.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
14.Baza projekata FSB testfsb.hrSAML
15.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
16.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
17.BVOazvo.hrSAML
18.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
19.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
20.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
21.CARNet RT testcarnet.hrSAML
22.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
23.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
24.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
25.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
26.CARNet, testni WAS SSOcarnet.hrSAML
27.cert.hr-testcarnet.hrSAML
28.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
29.CMSkif.hrFWS
30.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
31.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
32.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
33.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
34.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
35.CRM testcarnet.hrSAML
36.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
37.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
38.cro-ngi testsrce.hrFWS
39.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
40.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
41.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
42.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
43.Dev - AOSIsrce.hrSAML
44.Dev - ISAsrce.hrFWS
45.Dev - ISAsrce.hrSAML
46.Dev - SLCSsrce.hrFWS
47.dev0.localcarnet.hrSAML
48.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
49.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
50.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
51.E-learning ESSskole.hrSAML
52.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
53.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
54.e-potvrde testcarnet.hrSAML
55.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
56.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
57.eDomarinrebus.hrSAML
58.eduroam TTSsrce.hrSAML
59.Edutorij testcarnet.hrSAML
60.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
61.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
62.Filesender (DEV) - uslugu namijenjena za razmjenu velikih datotekasrce.hrSAML
63.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
64.G Suite za Veleučilište "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
65.Gel test portalfoi.hrSAML
66.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
67.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
68.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
69.Google Apps za Veleučilište u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
70.GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podatakasrce.hrSAML
71.GSS (DEV) - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podataka / Pithos online storage servicesrce.hrSAML
72.gvinkov devcarnet.hrSAML
73.Hascheckfer.hrSAML
74.Helpdesk portal za djelatnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
75.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
76.Infoeduka - Testracunarstvo.hrSAML
77.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
78.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
79.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
80.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
81.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
82.Intranet - EFSTefst.hrSAML
83.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
84.IRB Library DEVirb.hrSAML
85.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
86.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
87.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
88.JKP (DEV) - Javne kolekcije podatakasrce.hrSAML
89.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML
90.Klijent-ZPRfer.hrFWS
91.LamaFMSunist.hrSAML
92.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
93.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
94.LDAP test1pravst.hrFWS
95.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
96.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
97.Marko Ivančić AAI@Edu testsrce.hrSAML
98.Marko lokalno SSOcarnet.hrSAML
99.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
100.MAZVOazvo.hrSAML
101.mdmtest.skole.hr - testni sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
102.Meduza-testcarnet.hrSAML
103.MefOpterDevmef.hrSAML
104.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
105.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za poljoprivredu i turizam Porečiptpo.hrSAML
106.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
107.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
108.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
109.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
110.Microsoft WinDays Portalmicrosoft.hrFWS
111.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
112.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
113.MojOblak - Nextcloud testsrce.hrSAML
114.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
115.Moodle test2carnet.hrSAML
116.Moodle visoko učilište Algebra - Testracunarstvo.hrSAML
117.Moodle VSMTIvsmti.hrSAML
118.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
119.MRKVE-PRPN-TESTetfos.hrSAML
120.MSDC testcarnet.hrSAML
121.MudRiTest - testna stranica sustava za e-učenje Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
122.MZOS potporemzos.hrSAML
123.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
124.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
125.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
126.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
127.Obrasci standardamzos.hrSAML
128.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
129.OISOSAML.NETSPsrce.hrSAML
130.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
131.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
132.owncloud servissrce.hrSAML
133.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
134.POEM_Centos7-AAI-testsrce.hrSAML
135.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
136.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
137.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
138.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
139.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
140.Profil Klett (test)srce.hrSAML
141.ProMDMcarnet.hrSAML
142.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
143.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
144.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
145.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
146.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
147.Razvojna verzija aplikacije za Sveučilište u Rijeciriteh.hrSAML
148.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
149.Razvojni posluzitelj za testiranje usluge Pithos 2 / pithos plussrce.hrSAML
150.Razvojni poslužitelj za unizg informacijski websrce.hrSAML
151.Riteh web testriteh.hrSAML
152.RPL-appazvo.hrSAML
153.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsrce.hrSAML
154.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comitsoft.hrSAML
155.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
156.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comitsoft.hrSAML
157.Sigus - infracarnet.hrSAML
158.SIU-testsrce.hrFWS
159.Srce SIP 1srce.hrSAML
160.Srce SIP 2srce.hrSAML
161.Srce SIP 3srce.hrSAML
162.Srce VOIPsrce.hrFWS
163.SSO TEST APP - UNIRIuniri.hrSAML
164.STEM stipendije Testmzos.hrSAML
165.studprojriteh.hrSAML
166.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
167.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
168.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
169.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
170.Tecajevi SFZGsfzg.hrSAML
171.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
172.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
173.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
174.Test aosi-devsrce.hrSAML
175.Test aplikacija za tiqr modul za dvostupanjsku autentikacijusrce.hrSAML
176.test za CMS Joomla!srce.hrSAML
177.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
178.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
179.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
180.Testni stroj izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML
181.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
182.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
183.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
184.Testni stroj za razvoj gitlab.srce.hrsrce.hrSAML
185.Testni stroj za razvoj novih web aplikacija - dev4.srce.hrsrce.hrSAML
186.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
187.Testni stroj za sistemce OIOSAML.NETsrce.hrSAML
188.Testni sustav za evidenciju studenatariteh.hrSAML
189.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
190.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
191.Učilica - testcarnet.hrSAML
192.UFOS.hrfoozos.hrSAML
193.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
194.UPS - Upravljanje pametnim senzorima - testcarnet.hrSAML
195.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
196.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
197.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
198.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
199.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
200.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
201.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
202.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
203.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
204.WebArgosypmf.hrSAML
205.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
206.xen-orc-devsrce.hrSAML
207.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS