Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI@EduHr test environmentarhivpro.hrOIDC
3.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
4.Alfa kabinetalfa.hrSAML
5.Alfa LMSalfa.hrSAML
6.Alfa web portalalfa.hrSAML
7.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
8.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
9.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište za doktorske promocije (starija verzija) - razvojna okolinaunizg.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.ASIBP Projektalgebra.hrSAML
12.Aspira IKTaspira.hrCAS
13.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
14.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
15.Autorizacija na BigBlueButton putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
16.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
17.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
18.Bazvuka - zvučna baza govora - testffzg.hrSAML
19.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
20.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
21.BVOazvo.hrSAML
22.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
23.CARNET Loomen-devcarnet.hrSAML
24.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
25.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
26.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
27.CARNet RTcarnet.hrSAML
28.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
29.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
30.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
31.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
32.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
33.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
34.cert.hr-testcarnet.hrSAML
35.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
36.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
37.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
38.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
39.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
40.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
41.CRM testcarnet.hrSAML
42.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
43.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
44.cro-ngi testsrce.hrFWS
45.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
46.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
47.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
48.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
49.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
50.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
51.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
52.dev0.localcarnet.hrSAML
53.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
54.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
55.e-Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu - testskole.hrOIDC
56.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
57.E-learning ESSskole.hrSAML
58.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
59.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
60.e-potvrde testcarnet.hrSAML
61.E-sfera developmentskolskaknjiga.hrSAML
62.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
63.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
64.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
65.e.udzbenik.testSAML
66.Edgar UI SPAfer.hrOIDC
67.eDomarinrebus.hrSAML
68.eduKnjižaracarnet.hrSAML
69.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
70.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
71.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
72.eduroam TTSsrce.hrSAML
73.Edutorij testcarnet.hrSAML
74.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
75.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
76.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
77.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
78.Evolve - TESTSAML
79.FEPAfer.hrOIDC
80.FEPA-clientfer.hrOIDC
81.FIDIT Aplikacije - Razvojuniri.hrSAML
82.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
83.Gauss Box e-learning platformaOIDC
84.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
85.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
86.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
87.GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podatakasrce.hrSAML
88.GTS sustavasoo.hrSAML
89.HMD - Online Natjecanja - Testmatematika.hrSAML
90.HR-ZOO CSNIcarnet.hrSAML
91.HRZOO - Proxy za storage, backup i virtualni data centarsrce.hrSAML
92.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
93.Infoeduka - Testalgebra.hrSAML
94.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
95.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
96.Interaktivno web sučelje za stručnu provjeru znanja na daljinuelement.hrSAML
97.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
98.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
99.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
100.Intranet - EFSTefst.hrSAML
101.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
102.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
103.IRB Library DEVirb.hrSAML
104.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
105.Isabella portalsrce.hrSAML
106.Ispravi.Mefer.hrSAML
107.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
108.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
109.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
110.Klijent-ZPRfer.hrFWS
111.Kolegio.orgkolegio.hrSAML
112.koobra devsrce.hrSAML
113.kvizovi.srednja.hr - Test3topia.agencySAML
114.LamaFMSunist.hrSAML
115.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
116.Laravel OIDC testveleknin.hrOIDC
117.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
118.LDAP test1pravst.hrFWS
119.lektire-test.skole.hrcarnet.hrSAML
120.LMS Reginalni centar kompetentnosti Faust strojarstvocognita.hrSAML
121.Local test 1carnet.hrOIDC
122.Login intranet testmef.hrOIDC
123.login-rndsrce.hrSAML
124.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
125.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
126.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
127.MAZVOazvo.hrSAML
128.Meduza-testcarnet.hrSAML
129.MefOpterDevmef.hrSAML
130.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
131.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
132.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog šumarskog institutasumins.hrSAML
133.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
134.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeciuniri.hrSAML
135.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
136.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
137.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
138.Mobilnost Appvvg.hrSAML
139.Moj CARNetcarnet.hrSAML
140.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
141.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
142.Moodle sustav Odjela za stručne studijeunist.hrSAML
143.Moodle visoko učilište Algebra - Testalgebra.hrSAML
144.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
145.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
146.MZOS potporemzos.hrSAML
147.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
148.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
149.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
150.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
151.Obrasci standardamzos.hrSAML
152.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
153.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
154.Online prijaveOIDC
155.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
156.osTicket ticketing sustav za studente i djelatnike Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrOIDC
157.Perseidsffzg.hrSAML
158.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
159.Portal Otvorene znanostiirb.hrOIDC
160.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
161.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
162.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
163.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
164.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
165.Profil Klett (test)srce.hrSAML
166.Projekti SZDUunidu.hrSAML
167.ProMDMcarnet.hrSAML
168.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
169.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
170.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
171.Razvoj aplikacije za upis u učeničke domovecarnet.hrSAML, OIDC
172.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
173.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
174.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
175.registrar-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
176.Repozitorij ranjivosticarnet.hrOIDC
177.RPL-appazvo.hrSAML
178.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
179.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
180.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
181.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
182.Sigus - infracarnet.hrSAML
183.SIU-testsrce.hrFWS
184.skole webmail testcarnet.hrOIDC
185.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
186.SmartByte DEV/TESTskole.hrCAS
187.SOZIT Redminemzos.hrSAML
188.Spot.one TestingSAML
189.SSH-OIDC autentikacija korisnikasrce.hrOIDC
190.SSO Elementelement.hrSAML
191.SSO TEST APP - UNIRIuniri.hrSAML
192.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
193.Stručna praksa na Građevinskom fakultetu - Testgrad.hrSAML
194.Studentska aplikacija - FDMZfdmz.hrOIDC
195.Studentski Posloviscst.hrOIDC
196.studprojriteh.hrSAML
197.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
198.Sustav prijava na web forme MZO-TESTmzos.hrSAML
199.Sustav Puh - Devsrce.hrSAML
200.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
201.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
202.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
203.Školski papirimzos.hrSAML
204.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
205.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
206.Test aosi-devsrce.hrSAML
207.Test integracije AAI SSO za FERIT aplikacijeetfos.hrSAML
208.TEST_ETURmzos.hrSAML
209.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
210.testna instanca data.crossda.hr repozitorijaffzg.hrSAML
211.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
212.Testna verzija - Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
213.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
214.Testni LDAP - vvg.hrvvg.hrSAML
215.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
216.Testni resursSAML
217.Testni resurs za localhost integracijuSAML
218.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
219.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
220.Testni stroj za izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML, OIDC
221.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
222.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
223.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
224.Tiketing sustav SC Varaždinscvz.hrCAS
225.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
226.Vidra developmentsrce.hrSAML
227.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
228.WeaPay - digitalni studentski novčanik (TEST)wea.systemsOIDC
229.Web Agencije za znanost i visoko obrazovanjeazvo.hrSAML
230.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
231.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
232.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
233.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
234.Web aplikacija Erasmus za razmjenu studenatamev.hrSAML
235.Web aplikacija VPS Zahtjevisrce.hrSAML
236.Web aplikacija za alumnije PMF - Testpmf.hrSAML
237.Web aplikacija za digitalno izdavanja i ovjeru studentskih ugovora.fer.hrSAML
238.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem - Testscka.hrSAML
239.Web aplikacija za karijerni centar PMF - Testpmf.hrSAML
240.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
241.Web aplikacija za prijavu ucenika na prakticnu nastavuOIDC
242.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagreb - Testfsb.hrSAML
243.Web aplikacija za stručne prakse PMF - Testpmf.hrSAML
244.Web aplikacija za studentske poslovescst.hrOIDC
245.Web aplikacija za učenjeskole.hrSAML
246.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
247.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
248.Web portal Sveučilišne knjižnice Rijekauniri.hrSAML
249.Web portal za testiranje SAML autentikcijeunipu.hrSAML
250.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
251.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
252.Web stranica škole Gimnazije Pulamzos.hrSAML
253.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
254.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci testriteh.hrSAML
255.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
256.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
257.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
258.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
259.Web-aplikacija e-kurikulumasoo.hrOIDC
260.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni plan TESTuniri.hrOIDC
261.Web-aplikacija Parallel za sustav obavijesti i zamjena u školsko obrazovnim ustanovamacarnet.hrOIDC
262.Web-aplikacija za AAA korisnika usluge IMUNESfer.hrSAML, OIDC
263.Web-aplikacija za alumnije studente i profesore medicinskog fakulteta u Splitumefst.hrOIDC
264.Web-aplikacija za pregled dostupnih studenata za radscst.hrOIDC
265.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
266.Web-aplikacija za prijavu HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
267.Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržajasczg.hrSAML
268.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
269.Web-aplikacija za zapošljavanje studenatavuv.hrOIDC
270.Webapp za studentske provjereunipu.hrCAS
271.WebNabava - web aplikacija za naručivanjesrce.hrSAML
272.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
273.Zbirke Hrvatskog arhiva weba (TEST)srce.hrSAML
274.Zoom SSOunipu.hrSAML
275.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS