Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI Test integracijefoi.hrSAML
3.AAI@EduHr test environmentarhivpro.hrOIDC
4.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
5.Alfa LMSalfa.hrSAML
6.Alfa web portalalfa.hrSAML
7.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
8.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
9.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište za doktorske promocije (starija verzija) - razvojna okolinaunizg.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
12.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
13.Autorizacija na BigBlueButton putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
14.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
15.Baza projekata FSB testfsb.hrSAML
16.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
17.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
18.BVOazvo.hrSAML
19.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
20.CARNET Loomen-devcarnet.hrSAML
21.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn2-loomencarnet.hrSAML
22.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn3-loomencarnet.hrSAML
23.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
24.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
25.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
26.CARNet RTcarnet.hrSAML
27.CARNet RT testcarnet.hrSAML
28.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
29.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
30.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
31.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
32.CARNet, testni WAS SSOcarnet.hrSAML
33.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
34.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
35.cert.hr-testcarnet.hrSAML
36.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
37.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
38.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
39.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
40.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
41.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
42.CRM testcarnet.hrSAML
43.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
44.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
45.cro-ngi testsrce.hrFWS
46.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
47.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
48.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
49.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
50.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
51.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
52.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
53.dev0.localcarnet.hrSAML
54.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
55.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
56.e-Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu - testskole.hrOIDC
57.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
58.E-learning ESSskole.hrSAML
59.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
60.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
61.e-potvrde testcarnet.hrSAML
62.E-sfera developmentskolskaknjiga.hrSAML
63.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
64.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
65.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
66.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
67.e.udzbenik.testSAML
68.eDomarinrebus.hrSAML
69.edu.hr portalcarnet.hrSAML
70.eduKnjižaracarnet.hrSAML
71.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
72.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
73.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
74.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
75.eduroam TTSsrce.hrSAML
76.Edutorij testcarnet.hrSAML
77.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
78.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
79.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
80.FIDIT Toolkituniri.hrSAML
81.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
82.FOI Demo Projektifoi.hrSAML
83.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
84.Gel test portalfoi.hrSAML
85.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
86.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
87.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
88.GSS - Usluga namijenjena udaljenoj pohrani podatakasrce.hrSAML
89.Hascheckfer.hrSAML
90.Helpdesk portal za djelatnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
91.HMD - Online Natjecanja - Testmatematika.hrSAML
92.HR-ZOO CSNIcarnet.hrSAML
93.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
94.Infoeduka - Testracunarstvo.hrSAML
95.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
96.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
97.Interaktivno web sučelje za stručnu provjeru znanja na daljinuelement.hrSAML
98.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
99.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
100.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
101.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
102.Intranet - EFSTefst.hrSAML
103.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
104.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
105.IRB Library DEVirb.hrSAML
106.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
107.Isabella portalsrce.hrSAML
108.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
109.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
110.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
111.Klijent-ZPRfer.hrFWS
112.koobra devsrce.hrSAML
113.kvizovi.srednja.hr - Test3topia.agencySAML
114.LamaFMSunist.hrSAML
115.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
116.Laravel OIDC testveleknin.hrOIDC
117.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
118.LDAP test1pravst.hrFWS
119.lektire-test.skole.hrcarnet.hrSAML
120.Local test 1carnet.hrOIDC
121.Login intranet testmef.hrOIDC
122.login-rndsrce.hrSAML
123.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
124.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
125.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
126.MAZVOazvo.hrSAML
127.Meduza-testcarnet.hrSAML
128.MefOpterDevmef.hrSAML
129.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
130.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
131.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog šumarskog institutasumins.hrSAML
132.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
133.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeciuniri.hrSAML
134.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
135.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
136.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
137.Mobilnost Appvvg.hrSAML
138.Moj CARNetcarnet.hrSAML
139.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
140.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
141.Moodle sustav Odjela za stručne studijeunist.hrSAML
142.Moodle test2carnet.hrSAML
143.Moodle visoko učilište Algebra - Testracunarstvo.hrSAML
144.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
145.MSDC testcarnet.hrSAML
146.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
147.MudRiTest - testna stranica sustava za e-učenje Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
148.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
149.MZOS potporemzos.hrSAML
150.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
151.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
152.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
153.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
154.Obrasci standardamzos.hrSAML
155.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
156.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
157.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
158.Perseidsffzg.hrSAML
159.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
160.Portal Otvorene znanostiirb.hrOIDC
161.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
162.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
163.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
164.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
165.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
166.Profil Klett (test)srce.hrSAML
167.Projekti SZDUunidu.hrSAML
168.ProMDMcarnet.hrSAML
169.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
170.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
171.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
172.Razvoj aplikacije za upis u učeničke domovecarnet.hrSAML, OIDC
173.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
174.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
175.Razvojna verzija aplikacije za Sveučilište u Rijeciriteh.hrSAML
176.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
177.registrar-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
178.RPL-appazvo.hrSAML
179.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
180.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
181.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
182.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
183.Sigus - infracarnet.hrSAML
184.SIU-testsrce.hrFWS
185.skole webmail testcarnet.hrOIDC
186.SmartByte DEV/TESTskole.hrCAS
187.SOZIT Redminemzos.hrSAML
188.Spot.one TestingSAML
189.SSO Elementelement.hrSAML
190.SSO TEST APP - UNIRIuniri.hrSAML
191.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
192.STEM stipendije Testmzos.hrSAML
193.Stručna praksa na Građevinskom fakultetu - Testgrad.hrSAML
194.Studentska aplikacija - FDMZfdmz.hrOIDC
195.studprojriteh.hrSAML
196.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
197.Sustav prijava na web forme MZO-TESTmzos.hrSAML
198.Sustav Puh - Deveduid.hrSAML
199.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
200.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
201.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
202.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
203.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
204.test (stranica se ne učitava)irb.hrSAML
205.Test aosi-devsrce.hrSAML
206.Test integracije AAI SSO za FERIT aplikacijeetfos.hrSAML
207.TEST_ETURmzos.hrSAML
208.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
209.testna instanca data.crossda.hr repozitorijaffzg.hrSAML
210.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
211.Testna verzija - Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
212.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
213.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
214.Testni resursSAML
215.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
216.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
217.Testni stroj za izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML, OIDC
218.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
219.Testni sustav za evidenciju studenatariteh.hrSAML
220.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
221.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
222.Tiketing sustav SC Varaždinscvz.hrCAS
223.Učilica - testcarnet.hrSAML
224.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
225.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
226.WeaPay - digitalni studentski novčanik (TEST)wea.systemsOIDC
227.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
228.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
229.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
230.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
231.Web aplikacija Erasmus za razmjenu studenatamev.hrSAML
232.Web aplikacija VPS Zahtjevisrce.hrSAML
233.Web aplikacija za alumnije PMF - Testpmf.hrSAML
234.Web aplikacija za digitalno izdavanja i ovjeru studentskih ugovora.fer.hrSAML
235.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem - Testscka.hrSAML
236.Web aplikacija za karijerni centar PMF - Testpmf.hrSAML
237.Web aplikacija za kontrolu pristupariteh.hrSAML
238.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
239.Web aplikacija za prijavu ucenika na prakticnu nastavuOIDC
240.Web aplikacija za stručne prakse PMF - Testpmf.hrSAML
241.Web aplikacija za studentske poslovescst.hrOIDC
242.Web aplikacija za učenjeskole.hrSAML
243.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
244.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
245.Web portal Sveučilišne knjižnice Rijekauniri.hrSAML
246.Web portal za testiranje SAML autentikcijeunipu.hrSAML
247.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
248.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
249.Web stranica škole Gimnazije Pulamzos.hrSAML
250.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
251.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci testriteh.hrSAML
252.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
253.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
254.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
255.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
256.Web-aplikacija Parallel za sustav obavijesti i zamjena u školsko obrazovnim ustanovamacarnet.hrOIDC
257.Web-aplikacija za alumnije studente i profesore medicinskog fakulteta u Splitumefst.hrOIDC
258.Web-aplikacija za pregled dostupnih studenata za radscst.hrOIDC
259.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
260.Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržajasczg.hrSAML
261.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
262.Web-aplikacija za zapošljavanje studenatavuv.hrOIDC
263.WebArgosypmf.hrSAML
264.WebNabava - web aplikacija za naručivanjesrce.hrSAML
265.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
266.Zoom SSOunipu.hrSAML
267.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS