Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Testne web aplikacije

U nastavku se nalazi popis usluga koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole unutar AAI@EduHr Laba. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u testnom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.2CO2ufzg.hrSAML
2.AAI@EduHr test environmentarhivpro.hrOIDC
3.admin.studij.hr-testazvo.hrSAML
4.Alfa kabinetalfa.hrSAML
5.Alfa LMSalfa.hrSAML
6.Alfa web portalalfa.hrSAML
7.Aplikacija za stručno usavršavanje nastavnika na Međimurskom veleučilištumev.hrSAML
8.Aplikacija za upise na Ekonomskom fakultetu u Osijekuefos.hrSAML
9.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište za doktorske promocije (starija verzija) - razvojna okolinaunizg.hrSAML
10.app.studij.hr-testazvo.hrSAML
11.ASIBP Projektalgebra.hrSAML
12.Aspira IKTaspira.hrCAS
13.Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijekskole.hrSAML
14.Autentikacija korisnika prilikom prijavljivanja na radne stanice u knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrFWS
15.Autorizacija na BigBlueButton putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
16.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
17.AZVO edukacijaazvo.hrSAML
18.Bazvuka - zvučna baza govora - testffzg.hrSAML
19.Bnet autorizacijacarnet.hrSAML
20.BNet PPK autorizacija testcarnet.hrSAML
21.BVOazvo.hrSAML
22.CARNet CRM sustav razvojcarnet.hrFWS
23.CARNET Loomen-devcarnet.hrSAML
24.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
25.CARNet mToken portal za korisnikecarnet.hrSAML
26.CARNet mToken portal za korisnike (Karlo dev)carnet.hrSAML
27.CARNet RTcarnet.hrSAML
28.CARNet testiranjecarnet.hrFWS
29.CARNet web dev bmauser 0carnet.hrSAML
30.CARNet web dev bmauser 1carnet.hrSAML
31.CARNet web logo testcarnet.hrSAML
32.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
33.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
34.cert.hr-testcarnet.hrSAML
35.Cisok UAThzz.hrSAML
36.Cloud Gaming @ ZTEL, FERfer.hrSAML
37.CMS sustav Srcasrce.hrSAML
38.CMS za škole development os-test-zg.joycarnet.hrSAML
39.CMS za škole development os-test0604-zg.kirhcarnet.hrSAML
40.CMS za škole development runolistcarnet.hrSAML
41.CMS za škole test (cms1.skole.hr sso)carnet.hrSAML
42.CRM testcarnet.hrSAML
43.CRO ISAB Prijava radovasrce.hrSAML
44.cro-ngi (marun.srce.hr)srce.hrFWS
45.cro-ngi testsrce.hrFWS
46.CroMSIC Zagreb Webportalmef.hrSAML
47.CROSBIirb.hrSAML
48.CROSBI Adminirb.hrSAML
49.CUC prijava - testcarnet.hrSAML
50.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
51.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
52.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
53.Davor Šarić - testni stroj za simpleSAMLphp na CentOS-usrce.hrSAML
54.Demo AAI@Edu.hr za ASP.NET Coremev.hrSAML
55.Demo web site za PBFpbf.hrOIDC
56.dev0.localcarnet.hrSAML
57.Digital Media d.o.o, CAD i OCR aplikacijedigitalmedia.hrSAML
58.Digitalna zrelost - e-Školefoi.hrSAML
59.Distribucija Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja MZOsrce.hrSAML
60.DOS alat - TESTSAML
61.e-Dnevnik rada odgojne skupine u učeničkome domu - testskole.hrOIDC
62.e-Dnevnik za učenike i roditelje - testcarnet.hrSAML
63.E-learning ESSskole.hrSAML
64.e-Matica i NISpVU test i razvojcarnet.hrFWS
65.E-portfolio - razvojni sustavsrce.hrSAML
66.e-potvrde testcarnet.hrSAML
67.E-sfera developmentskolskaknjiga.hrSAML
68.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
69.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
70.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
71.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove - Keycloak v20carnet.hrSAML, OIDC
72.e.udzbenik.testSAML
73.Edgar UI SPAfer.hrOIDC
74.eDomarinrebus.hrSAML
75.eduKnjižaracarnet.hrSAML
76.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
77.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
78.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
79.eduroam TTSsrce.hrSAML
80.Edutorij testcarnet.hrSAML
81.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
82.Elektronički udžbenici - Elementelement.hrSAML
83.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
84.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - testcarnet.hrSAML
85.Evaluator (V. gimnazija)skole.hrOIDC
86.Evolve - TESTSAML
87.FEPAfer.hrOIDC
88.FEPA-clientfer.hrOIDC
89.FIDIT Aplikacije - Razvojuniri.hrSAML
90.FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijecifoss.hrSAML
91.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
92.Gauss Box e-learning platformaOIDC
93.Google Apps Education Edition za Zagrebačku školu ekonomije i managementazsem.hrSAML
94.Google Apps za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
95.Google Apps za studente Zagrebačke škole ekonomije i managementazsem.hrSAML
96.HMD - Online Natjecanja - Testmatematika.hrSAML
97.HR-ZOO CSNIcarnet.hrSAML
98.HRZOO - Proxy za storage, backup i virtualni data centarsrce.hrSAML
99.hub-testskolskaknjiga.hrOIDC
100.Indigo Digital Repositoryarhivpro.hrSAML
101.Infoeduka - Testalgebra.hrSAML
102.Informacijski sustav USSI Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebzffzg.hrSAML
103.intapps-bbrdariccarnet.hrSAML
104.Interaktivno web sučelje za stručnu provjeru znanja na daljinuelement.hrSAML
105.Interna aplikacija za odobravanje sredstava na ime materijalnih troškovaizor.hrSAML
106.Interna web aplikacija na Energetskom institutu Hrvoje Požareihp.hrSAML
107.Interni web Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
108.Intranet - EFSTefst.hrSAML
109.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
110.IRB Knjižnica - razvojirb.hrSAML
111.IRB Library DEVirb.hrSAML
112.Isabella - registracija korisnika/projekatasrce.hrSAML
113.Isabella portalsrce.hrSAML
114.Ispravi.Mefer.hrSAML, OIDC
115.ISVU odabir izbornih predmetaunicath.hrSAML
116.ISVU skladište - razvojsrce.hrSAML
117.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
118.Klijent-ZPRfer.hrFWS
119.koobra devsrce.hrSAML
120.kvizovi.srednja.hr - Test3topia.agencySAML
121.LamaFMSunist.hrSAML
122.Laravel 5 SAML testveleknin.hrSAML
123.Laravel OIDC testveleknin.hrOIDC
124.lastovo.skole.hrcarnet.hrSAML
125.LDAP test1pravst.hrFWS
126.lektire-test.skole.hrcarnet.hrSAML
127.LMS Reginalni centar kompetentnosti Faust strojarstvocognita.hrSAML
128.Local test 1carnet.hrOIDC
129.Login intranet testmef.hrOIDC
130.login-rndsrce.hrSAML
131.login-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
132.login.carnet.hr testcarnet.hrSAML
133.Matija Lovrić - AAI@EduHr Testsrce.hrSAML
134.MAZVOazvo.hrSAML
135.Meduza-testcarnet.hrSAML
136.MefOpterDevmef.hrSAML
137.Merlin - Sustav za e-učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
138.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
139.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog šumarskog institutasumins.hrSAML
140.Microsoft Office 365 za korisnike iz Rudarsko-geološko-naftnog fakultetargn.hrSAML
141.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijeciuniri.hrSAML
142.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
143.mmilovic-aego-localcarnet.hrSAML
144.Mobilna aplikacija EdTech TeacherOIDC
145.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
146.Mobilnost Appvvg.hrSAML
147.Moj CARNetcarnet.hrSAML
148.moj.carnet.devcarnet.hrSAML
149.Moodle Geodetskog fakulteta - testgeof.hrSAML
150.Moodle sustav Odjela za stručne studijeunist.hrSAML
151.Moodle visoko učilište Algebra - Testalgebra.hrSAML
152.mreza-e-skole testcarnet.hrSAML
153.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
154.MZOS potporemzos.hrSAML
155.MZOS sustav webObrasci - razvojsrce.hrSAML
156.Nadogradnja hosting.eduroam.hrsrce.hrSAML
157.Nadzor računalnih sredstava e-Maticemzos.hrSAML
158.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
159.Nenad Crnko AAI@Edu Testsrce.hrSAML
160.Nobula Case Creator - aplikacija za interaktivno učenjeuniri.hrOIDC
161.noc-portal.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
162.Obrasci standardamzos.hrSAML
163.Ocijeni profesorasrednja.hrSAML
164.Online baze podataka - OVIDmzos.hrSAML
165.Online prijaveOIDC
166.Open Labyrinthcarnet.hrSAML
167.osTicket ticketing sustav za studente i djelatnike Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrOIDC
168.Perseidsffzg.hrSAML
169.phpfw1.app.labsrce.hrSAML
170.Portal Otvorene znanostiirb.hrOIDC
171.Portal za međunarodne projekteunizg.hrFWS
172.Potvrde za učenikecarnet.hrSAML
173.Praksa - EFSTefst.hrSAML
174.preddiplomski.studij.hr-testazvo.hrSAML
175.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - e-indeksmev.hrSAML
176.Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmetimev.hrSAML
177.Profil Klett (test)srce.hrSAML
178.Projekti SZDUunidu.hrSAML
179.ProMDMcarnet.hrSAML
180.pubadm-dev.carnet.hrcarnet.hrSAML
181.Quilt CMS Developmentfer.hrSAML
182.Quilt2 CMS testfer.hrSAML
183.Razvoj aplikacije za upis u učeničke domovecarnet.hrSAML, OIDC
184.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za normehzn.hrSAML
185.Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme (localhost)hzn.hrSAML
186.Razvojna verzija sustava za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
187.registrar-test.carnet.hrcarnet.hrSAML
188.Repozitorij ranjivosticarnet.hrOIDC
189.RPL-appazvo.hrSAML
190.SCST StudentJobsscst.hrOIDC
191.Setcor.com IaaS - druga razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
192.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.comsetcor.hrSAML
193.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
194.Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://gsp.setcor.comsetcor.hrSAML
195.Sigus - infracarnet.hrSAML
196.SIU-testsrce.hrFWS
197.skole webmail testcarnet.hrOIDC
198.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
199.SmartByte DEV/TESTskole.hrCAS
200.SOZIT Redminemzos.hrSAML
201.Spot.one TestingSAML
202.SSH-OIDC autentikacija korisnikasrce.hrOIDC
203.SSO Elementelement.hrSAML
204.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
205.Stručna praksa na Građevinskom fakultetu - Testgrad.hrSAML
206.Studentska aplikacija - FDMZfdmz.hrOIDC
207.Studentski Posloviscst.hrOIDC
208.studprojuniri.hrSAML
209.Sustav podrške korisnicima OTRS (stari)srce.hrFWS
210.Sustav prijava na web forme MZO-TESTmzos.hrSAML
211.Sustav Puh - Devsrce.hrSAML
212.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srca - razvojsrce.hrSAML
213.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
214.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - CMSunist.hrSAML
215.Školski papirimzos.hrSAML
216.TCR-Rezervacije testcarnet.hrSAML
217.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenje - razvojni sustavsrce.hrSAML
218.Test aosi-devsrce.hrSAML
219.Test integracije AAI SSO za FERIT aplikacijeetfos.hrSAML
220.TEST_ETURmzos.hrSAML
221.Testna eduknjižaracarnet.hrSAML
222.testna instanca data.crossda.hr repozitorijaffzg.hrSAML
223.Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i sličnofer.hrSAML
224.Testna verzija - Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
225.Testna web aplikacija sa lektiramacarnet.hrSAML
226.Testni LDAP - vvg.hrvvg.hrSAML
227.Testni poslužitelj Srca za Owncloudsrce.hrSAML
228.Testni resursSAML
229.Testni resurs za localhost integracijuSAML
230.Testni stroj izradu programskih paketa - jurina.srce.hrsrce.hrSAML
231.Testni stroj za aplikacijesrce.hrSAML
232.Testni stroj za izradu programskih paketa - bagan.srce.hrsrce.hrSAML, OIDC
233.Testni stroj za sistemcesrce.hrSAML
234.Testni web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
235.Testni www.irb.hrirb.hrSAML
236.Tiketing sustav SC Varaždinscvz.hrCAS
237.Upis u školu - web aplikacijasrce.hrFWS
238.Vidra developmentsrce.hrSAML
239.vijece-korisnika.razus.carnet.hrcarnet.hrSAML
240.WeaPay - digitalni studentski novčanik (TEST)wea.systemsOIDC
241.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
242.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
243.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
244.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
245.Web aplikacija Erasmus za razmjenu studenatamev.hrSAML
246.Web aplikacija VPS Zahtjevisrce.hrSAML
247.Web aplikacija za alumnije PMF - Testpmf.hrSAML
248.Web aplikacija za digitalno izdavanja i ovjeru studentskih ugovora.fer.hrSAML
249.Web aplikacija za karijerni centar PMF - Testpmf.hrSAML
250.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
251.Web aplikacija za pracenje tehnickih problema i javni forum za korisnikeief.hrSAML
252.Web aplikacija za prijavu ucenika na prakticnu nastavuOIDC
253.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagreb - Testfsb.hrSAML
254.Web aplikacija za stručne prakse PMF - Testpmf.hrSAML
255.Web aplikacija za studentske poslovescst.hrOIDC
256.Web aplikacija za studentske poslove - FSB Zagreb - Testfsb.hrOIDC
257.Web aplikacija za učenjeskole.hrSAML
258.Web IRB-a TESTirb.hrSAML
259.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
260.Web portal Sveučilišne knjižnice Rijekauniri.hrSAML
261.Web portal za testiranje SAML autentikcijeunipu.hrSAML
262.Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'pmf.hrSAML
263.Web sjedište www-test.unizg.hrunizg.hrSAML
264.Web stranica škole Gimnazije Pulamzos.hrSAML
265.Web sucelje za provjeru ranjivosticarnet.hrSAML
266.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci testuniri.hrSAML
267.Web usluge AAI@EduHr: gate.aaiedu.hrsrce.hrSAML
268.Web usluge AAI@EduHr: schema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
269.Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hrsrce.hrSAML
270.Web usluge Knjižnice Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
271.Web-aplikacija e-kurikulumasoo.hrOIDC
272.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni plan TESTuniri.hrOIDC
273.Web-aplikacija Parallel za sustav obavijesti i zamjena u školsko obrazovnim ustanovamacarnet.hrOIDC
274.Web-aplikacija USO za upisivanje studentskih organizacijasrce.hrSAML
275.Web-aplikacija za AAA korisnika usluge IMUNESfer.hrSAML, OIDC
276.Web-aplikacija za alumnije studente i profesore medicinskog fakulteta u Splitumefst.hrOIDC
277.Web-aplikacija za kreiranje i pohranu Wireguard konfiguracijafer.hrSAML
278.Web-aplikacija za pregled dostupnih studenata za radscst.hrOIDC
279.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
280.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
281.Web-aplikacija za rezervaciju studentskih sadržajasczg.hrSAML
282.Web-aplikacija za rješavanje kolokvijauniri.hrSAML
283.Web-aplikacija za zapošljavanje studenatavuv.hrOIDC
284.Webapp za studentske provjereunipu.hrCAS
285.WebNabava - web aplikacija za naručivanjesrce.hrSAML
286.Wiki Akademije dramskih umjetnostiadu.hrSAML
287.Zbirke Hrvatskog arhiva weba (TEST)srce.hrSAML
288.Zoom SSOunipu.hrSAML
289.ZPR 2. zahtjevfer.hrFWS