Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Autentifikacija za projekt digitalne dežurnice Graditeljsko-Geodetske Škole Osijek


Opis resursa:

  • Potrebni testni resursi za projekt digitalizacije i izbacivanje papirologije pri posjetu roditelja/posjetitelja u školu te ostalih podataka-Projekt je u svojim počecima,te vas molimo za odobrenje kako bismo imali na čemu graditi API(sučelje za autentifikaciju)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduPersonAcademicStatus
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonRole
hrEduPersonTitle
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Filip Sirovec; E-mail: malisiki2000@gmail.comNatrag na popis