Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

E-learning ESS


Opis resursa:

  • Moodle Elektrostrojarske skole Varazdin

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://moodle.ess.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Antonio Kucar; E-mail: akucar@ess.hr
  • Naziv kontakta: Kristijan Matas; E-mail: kristijan.matas@politehnika-pula.hrNatrag na popis