Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Prijava na AAI@EduHr sustav - ASP.NET - predmeti


Opis resursa:

  • Software koji pokazuje na koji način se pomoću ASP.NET aplikacije može koristiti AAI@EduHr sustav za autentifikaciju

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://dev1.mev.hr/predmeti/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
displayName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mihael Kukec; E-mail: mkukec@mev.hrNatrag na popis