Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesora


Opis resursa:

  • e-Uciliste aplikacija služi za automatsku identifikaciju studenata na predavanje i ispit putem beskontaktne tehnologije, dok će se profesori u sustav logirati koristeći aaiedu korisničko ime i lozinku.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.mev.hr/evidencija/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.mev.hr/evidencija/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.mev.hr/index.php/uvjeti-koristenja/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mihael Kukec; E-mail: mkukec@mev.hrNatrag na popis