Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

SmartByte DEV/TEST


Opis resursa:

  • Razvojna instanca web aplikacije za administraciju korisnika i korištenje digitalnih usluga u nastavi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://smartbyte-dev.ss-jelkovec.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://smartbyte-dev.ss-jelkovec.hr/instructions

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme predstavlja korisnika u sustavu i vidljivo je drugim korisnicima
hrEduPersonAffiliationDa se zna koja je korisnikova uloga kako bi dobio svoje ovlasti u aplikaciji
hrEduPersonHomeOrgKako bi se provjerilo je li korisnik dolazi iz Srednje škole Jelkovec
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailNa adresu elektroničke pošte korisnici će primati informacije i obavijesti
snPrezime predstavlja korisnika u sustavu i vidljivo je drugim korisnicima

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Karlo Stjepanović; E-mail: karlo.stjepanovic@skole.hrNatrag na popis