Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija za pregled studentskih ugovora


Opis resursa:

  • Web-aplikacija za pregled studentskih ugovora koja omogućuje pregled i preuzimanje studentskih ugovora

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zadru

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sc.unizd.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduOrgUniqueNumber
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Sruk; E-mail: tsruk@unizd.hrNatrag na popis