Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web stranica škole Gimnazije Pula


Opis resursa:

  • Profesori i ostalo administrativno osoblje moći će sami objavljivati vijesti na stranici baziranoj na Wordpress platformi a koja uključuje AAI@EduHr modul

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://t.gimnazijapula.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnRegistracija korisnika
dcFiltriranje korisnika po identifikatoru ustanove
givenNameVidljivost korisnika
hrEduOrgTypeFiltriranje korisnika po identifikatoru ustanove
hrEduOrgUniqueNumberFiltriranje korisnika po brojčanom identifikatoru ustanove
hrEduPersonAcademicStatusVidljivost korisnika
hrEduPersonAffiliationFiltriranje korisnika po povezanosti s ustanovom
hrEduPersonHomeOrgFiltriranje korisnika po oznaci matične ustanove
hrEduPersonPrimaryAffiliationFiltriranje korisnika po temeljnoj povezanosti s ustanovom
hrEduPersonProffesionalStatusFiltriranje korisnika po stručnom statusu
hrEduPersonRoleVidljivost korisnika
hrEduPersonTitleVidljivost korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
oVidljivost korisnika
ouVidljivost korisnika
snVidljivost korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Eva Grujić; E-mail: eva.grujic1@skole.hrNatrag na popis