Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web sucelje za provjeru ranjivosti


Opis resursa:

  • razvojna instanca weba za sveobuhvatnu provjeru ranjivosti

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://193.198.208.195/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://193.198.208.195/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn
wtAdminType

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Stanec; E-mail: mstanec@carnet.hrNatrag na popis