Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

TEST_ETUR


Opis resursa:

  • test za ETUR aplikaciju

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://etur.mzo.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dc
givenName
hrEduOrgOIB
hrEduOrgUniqueNumber
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: test podrška korisnicima; E-mail: test@gmail.comNatrag na popis