Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Školski papiri


Opis resursa:

  • Web aplikacija za vođenje školske dokumentacije u OŠ Ivanke Trohar

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://skolski-papiri.vercel.app

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
dcprikaz kontakt podataka škole
facsimileTelephoneNumberprikaz kontakt podataka škole
givenNameprikaz u sučelju i sortiranje korisnika po imenu
hrEduOrgMailprikaz kontakt podataka škole
hrEduOrgMobileprikaz kontakt podataka škole
hrEduOrgOIBprikaz podataka škole (za administratore aplikacije)
hrEduOrgTypeograničavanje pristupa aplikaciji na škole
hrEduOrgUniqueNumberpovezivanje korisnika sa školom unutar aplikacije
hrEduOrgURLprikaz kontakt podataka škole
hrEduPersonExpireDatedatum prekida pristupa aplikaciji
hrEduPersonGenderpravilno oslovljavanje korisnika
hrEduPersonHomeOrgpovezivanje korisnika s ustanovom
hrEduPersonPrimaryAffiliationsamo djelatnici imaju pristup aplikaciji
hrEduPersonRoledodjela administratorskih ovlasti
hrEduPersonTitledodjela posebnih administratorskih ovlasti ravnateljima
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
lprikaz kontakt podataka škole
oprikaz kontakt podataka škole
postalAddressprikaz kontakt podataka škole
postalCodeprikaz kontakt podataka škole
snprikaz i sortiranje korisnika po prezimenu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Livio Hubička; E-mail: livio.hubicka@skole.hrNatrag na popis