Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Repozitorij ranjivosti


Opis resursa:

  • Repozitorij ranjivosti je aplikacija koja omogućava praćenje i analizu ranjivosti ustanova.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPuno ime i prezime osobe.
givenNameIme osobe.
hrEduPersonUniqueIDJedinstvena korisnička oznaka osobe u sustavu AAI@Edu.hr.
mailElektronička adresa osobe.
snPrezime osobe.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNET Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis