Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

EduPlanOFZSplit


Opis resursa:

  • Aplikacija EduPlan

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • STA ZAGREB d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://eduplan.forenzika.unist.hr/EduPlanOFZ_WebApi/AAI/login.ashx

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://eduplan.forenzika.unist.hr/EduPlanOFZ_WebApi/AAI/login.ashx

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://eduplan.forenzika.unist.hr/EduPlanOFZ_WebApi/AAI/login.ashx

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ana Šarić Gudelj; E-mail: asgudelj@unist.hrNatrag na popis