Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Testna Laravel Web aplikacija za izradu elektroničkih ugovora i slično


Opis resursa:

  • Testna web-aplikacija temeljena na Laravel frameworku za izradu elektroničkih ugovora i slično

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://laai.emma.cc.fer.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Kroflin; E-mail: kresimir.kroflin@fer.hrNatrag na popis