Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web sjedište 'Studentski zbor PMF-a'


Opis resursa:

  • Anketa studentskog zbora PMF-a

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://studenti.pmf.hr/anketa/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://studenti.pmf.hr/anketa/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mario Basletić; E-mail: basletic@phy.hrNatrag na popis