Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Alfa LMS


Opis resursa:

  • e-learning portal izdavačke kuće Alfa

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Alfa d.d. za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://alfaportal.hr/moodle/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduOrgUniqueNumber
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marin Zidar; E-mail: marin.zidar@alfa.hrNatrag na popis