Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Centar za elektroničko obrazovanje


Opis resursa:

  • Visoka škole za sigurnost - Moodle

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.vss.hr/ceo/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Centar za elektroničko obrazovanje; E-mail: ceo@vss.hrNatrag na popis