Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Laravel OIDC test


Opis resursa:

  • Laravel demo aplikacija za implementaciju OIDC autentikacijskog mehanizma

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnRazvoj aplikativnog rješenja
displayNameRazvoj aplikativnog rješenja
givenNameRazvoj aplikativnog rješenja
hrEduPersonOIBRazvoj aplikativnog rješenja
hrEduPersonPrimaryAffiliationRazvoj aplikativnog rješenja
hrEduPersonUniqueIDRazvoj aplikativnog rješenja
labeledURIRazvoj aplikativnog rješenja
mailRazvoj aplikativnog rješenja
mobileRazvoj aplikativnog rješenja
snRazvoj aplikativnog rješenja

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marko Meštrović; E-mail: marko.mestrovic@veleknin.hrNatrag na popis