Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

SSO Element


Opis resursa:

  • Jedinstveni login za sve Elementove aplikacije

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Element d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sso.element.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIdentifikacija korisnika
dcIdentifikacija korisnika po statusu (učenik, profesor)
hrEduOrgMailIdentifikacija korisnika
hrEduOrgMemberIdentifikacija korisnika po statusu (učenik, profesor)
hrEduOrgTypeIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduOrgURLIdentifikacija ustanove korisnika
hrEduPersonAcademicStatusIdentifikacija korisnika po statusu (učenik, profesor)
hrEduPersonAffiliationIdentifikacija korisnika po statusu (učenik, profesor)
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDIdentifikacija korisnika
mailIdentifikacija korisnika
uidNumberIdentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Mikšić; E-mail: kresimir@element.hrNatrag na popis