Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Login intranet test


Opis resursa:

  • Testno logiranje na MEF intranet

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://intranet.mef.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz i oslovljavanje prijavljenog korisnika
givenNamePrikaz i oslovljavanje prijavljenog korisnika
hrEduPersonAffiliationRaspoznavanje korisnika unutar aplikacije zbog prava pristupa
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika
hrEduPersonPrimaryAffiliationRaspoznavanje korisnika unutar aplikacije zbog prava pristupa
hrEduPersonStudentCategoryRaspoznavanje korisnika unutar aplikacije zbog prava pristupa
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentifikacija
mailOmogućavanje slanja obavijesti vezanih za korisnički račun
snPrikaz i oslovljavanje prijavljenog korisnika
uidPrikaz i oslovljavanje prijavljenog korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željko Tatić; E-mail: zeljko.tatic@mef.hrNatrag na popis