Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Razvojna inačica aplikacije za Hrvatski zavod za norme


Opis resursa:


Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Hrvatski zavod za norme

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://localhost:1045

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduOrgOIB
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Josip Stanković; E-mail: josip.stankovic@omega-software.hrNatrag na popis