Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

osTicket ticketing sustav za studente i djelatnike Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • Ticketing sustav za predaju zahtjeva referadi i IT službi Fizičkog odsjeka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://helpdesk.phy.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnDodavanje korisnika u bazu
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailMail adresa za komunikaciju sa korisnikom

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vedran Đerek; E-mail: vedran.derek@pmf.hrNatrag na popis