Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija za AAA korisnika usluge IMUNES


Opis resursa:

  • Sustav IMUNES omogućuje simulaciju i emulaciju rada računalnih mreža s velikim brojem čvorova. Aktualne inačice IMUNES-a podržavaju rad na operacijskim sustavima FreeBSD i Linux. Razvojem novog aplikacijskog programskog sučelja, grafičko korisničko sučelje odvojeno je od kontrolno-upravljačkih mehanizama čime se funkcionalnost upravljanja simulacijama proširuje s isključivo lokalnog i na udaljeno upravljanje kroz web sučelje. Ovaj resurs koristit će se za implementaciju kontrole pristupa koja će omogućiti administriranje korisnika, dodavanje i brisanje korisnika te upravljanje korisničkim certifikatima.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cntestiramo; ne znamo hoće li nam trebati
givenNametestiramo; ne znamo hoće li nam trebati
hrEduOrgMailtestiramo; ne znamo hoće li nam trebati
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailtestiramo; ne znamo hoće li nam trebati

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miljenko Mikuc; E-mail: miljenko.mikuc@fer.hrNatrag na popis