Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

eDomar


Opis resursa:

  • Web aplikacija koja omogućuje prijavu kvarova unutar pojedine ustanove. eDomar omogućuje evidenciju poslova koje obavlja domar, lakšu prijavu kvarova osobama koje pripadaju pojedinoj ustanovi unutar sistema AAI@EduHr autentikacije .

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • In Rebus d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://dev.edomar.com/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mladen Bielicki; E-mail: mladen.bielicki@inrebus.hrNatrag na popis