Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Setcor.com IaaS - razvojna inačica usluge na adresi https://geant.setcor.com


Opis resursa:

  • Infrastruktura za Geant bazirana na VMware vCloud servisima.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Setcor d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://geant.setcor.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Service Desk; E-mail: support@setcor.comNatrag na popis