Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Ocijeni profesora


Opis resursa:

  • Projekt Ocijeni profesora omogućava učenicima i studentima ocjenjivanje svojih škola i fakulteta, kao i profesora koji u njima predaju. Ciljevi projekta su pronaći najbolje profesore iz škola i fakulteta iz raznih predmeta i gradova u Hrvatskoj.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Pametna Kuća d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.srednja.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduOrgUniqueNumber
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Cesar; E-mail: yohney@gmail.comNatrag na popis