Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Moodle sustav Odjela za stručne studije


Opis resursa:

  • Moodle sustav Odjela za stručne studije

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://moodle.oss.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://moodle.oss.unist.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikazivanje prijavljenog korisnika u sustavu Moodle
hrEduOrgMailSlanje automatskih email obavijesti na email adresu ustanove
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snPrikazivanje prijavljenog korisnika u sustavu Moodle

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Marin Gudelj; E-mail: marin.gudelj@oss.unist.hrNatrag na popis