Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

MefOpterDev


Opis resursa:

  • Dev verzija portala Opterećenja nastavnika MEF-a Zg

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://kent.zpr.fer.hr/sen2dev/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://kent.zpr.fer.hr/sen2dev/home/help

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonGender
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
jpegPhoto
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Igor Mekterović; E-mail: igor.mekterovic@fer.hrNatrag na popis