Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitu


Opis resursa:

  • Sveučilišna knjižnica u Splitu središnja je knjižnica Sveučilišta u Splitu i obvezna je izgraditi repozitorij znastvenihi i stručnih radova znastvenika i istraživača sa splitskog sveučilišta te ocjenskih radova studenata Sveučilišta.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Sveučilišna knjižnica u Splitu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://zid.svkst.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Anita Tičinović; E-mail: anita.ticinovic@svkst.hrNatrag na popis