Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

E-sfera development


Opis resursa:

  • dev aplikacija za e-sfera.hr

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Školska knjiga, d.d.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.e-sfera.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.e-sfera.hr/pravila-privatnosti

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnDa sve bude isto kao i na produkciji
dcDa sve bude isto kao i na produkciji
givenNameDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduOrgMailDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduOrgOIBDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduOrgTypeDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonAffiliationDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonOIBDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonPersistentIDDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonPrimaryAffiliationDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonStaffCategoryDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonStudentCategoryDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonTitleDa sve bude isto kao i na produkciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
lDa sve bude isto kao i na produkciji
mailDa sve bude isto kao i na produkciji
oDa sve bude isto kao i na produkciji
ouDa sve bude isto kao i na produkciji
postalAddressDa sve bude isto kao i na produkciji
postalCodeDa sve bude isto kao i na produkciji
snDa sve bude isto kao i na produkciji
streetDa sve bude isto kao i na produkciji
telephoneNumberDa sve bude isto kao i na produkciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Perković; E-mail: tomislav.perkovic@skolskaknjiga.hrNatrag na popis