Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web IRB-a TEST


Opis resursa:

  • irb.netgen.biz razvojna platforma

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut Ruđer Bošković

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Alen Vodopijevec; E-mail: alen@irb.hrNatrag na popis