Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web usluge AAI@EduHr: shema.aaiedu.hr


Opis resursa:

  • Registar AAI@EduHr imeničkih shema

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://shema.aaiedu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://shema.aaiedu.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dubravko Vončina; E-mail: dubravko.voncina@srce.hrNatrag na popis