Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

CroMSIC Zagreb Webportal


Opis resursa:

  • Stranica za članove studentske udruge CroMSIC, praćenje aktivnosti i prijavu studentskih razmjena.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska - CroMSIC

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://zgtest.cromsic.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://zgtest.cromsic.hr/news.php?id=1

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduOrgUniqueNumber
hrEduPersonDateOfBirth
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
mobile
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Hrvoje Kovačević; E-mail: ntsd.zagreb@cromsic.hrNatrag na popis