Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

ProMDM


Opis resursa:

  • MDM usluga

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://dev.promdm.net

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://dev.promdm.net

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz u korisničkom sučelju aplikacije
dcDodjela prava pristupa, definiranje profila mobilnih uređaja
givenNamePrikaz u korisničkom sučelju aplikacije
hrEduOrgMailSlanje obavijesti korisniku
hrEduOrgTypeDodjela prava pristupa, definiranje profila mobilnih uređaja
hrEduOrgURLPrikaz u korisničkom sučelju aplikacije
hrEduPersonAffiliationDodjela prava pristupa, definiranje profila mobilnih uređaja
hrEduPersonHomeOrgDodjela prava pristupa, definiranje profila mobilnih uređaja
hrEduPersonPrimaryAffiliationDodjela prava pristupa, definiranje profila mobilnih uređaja
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
lDefiniranje profila mobilnih uređaja
mailPrikaz u korisničkom sučelju aplikacije
mobileDefiniranje profila mobilnih uređaja
oPrikaz u korisničkom sučelju aplikacije
snPrikaz u korisničkom sučelju aplikacije
wtAdminTypeDodjela prava pristupa

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ratko Štibrić; E-mail: stibra@promdm.comNatrag na popis