Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

SSH-OIDC autentikacija korisnika


Opis resursa:

  • Alat za dohvat OIDC Tokena koji se kasnije koristi za SSH na virtualni poslužitelj

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.srce.unizg.hr/isabella/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://wiki.srce.hr/display/RKI

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/isabella/dokumenti/pravilnik.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPotreban za izradu sistemskih korisnika
displayNamePotreban za izradu sistemskih korisnika
givenNamePotreban za izradu sistemskih korisnika
hrEduPersonPersistentIDPotreban za izradu sistemskih korisnika
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka za povezivanje sistemskih korisnika
labeledURIPotreban za izradu sistemskih korisnika
mailPotreban za izradu sistemskih korisnika
snPotreban za izradu sistemskih korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Martin Belavić; E-mail: mbelavic@srce.hrNatrag na popis