Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

vijece-korisnika.razus.carnet.hr


Opis resursa:

  • testna instanca za aplikaciju za glasanje za vijeće korisnika

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://vijece-korisnika.razus.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn
uid
wtAdminType

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNet helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis