Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Evolve - TEST


Opis resursa:


Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Lamaro digital d.o.o.

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPotrebno prilikom registracije i kreiranja profila.
givenNamePotrebno prilikom registracije i kreiranja profila.
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPotrebno prilikom registracije i kreiranja profila, te za primanje obavijesti.
snPotrebno prilikom registracije i kreiranja profila.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Korisnička podrška; E-mail: support@lamarodigital.comNatrag na popis