Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web-aplikacija Izvedbeno nastavni plan TEST


Opis resursa:

  • Aplikacija podržava unos kompletnog izvedbenog plana sa svim potrebnim resursima te praćenje ostvarenja plana u realnom vremenu. U evidenciji sudjeluju svi od profesora, asistenata, studenata...

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://medri.demo.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://medri.demo.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://medri.demo.hr/politika-privatnosti

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonOIBGlavna validacija studenta (usporedba postoji li u našem sistemu). Ako ne postoji pristup aplikaciji je odbijen.
hrEduPersonUniqueIDPovezivanje prijavljenog korisnika s pohranjenim korisničkim profilom.
hrEduPersonUniqueNumberPovezivanje prijavljenog korisnika s pohranjenim korisničkim profilom, specifično provjera JMBAG-a za strane studente.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: NetCom; E-mail: inp@netcom.hrNatrag na popis