Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Sustav Puh - Dev


Opis resursa:

  • Dev - Pohrana datoteka u oblaku, sustav Puh (bivši MojOblak)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://puh-dev.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime
displayNameMrežno ime
givenNameIme
hrEduOrgMailElektronička adresa
hrEduPersonOIBOIB
hrEduPersonPersistentIDTrajna korisnička oznaka
hrEduPersonUniqueIDKorisnička oznaka
hrEduPersonUniqueNumberBrojčani identifikator osobe
mailElektronička adresa
ouOrganizacijska jedinica
snPrezime
uidIdentifikator korisnika u ustanovi

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Matko Horvat; E-mail: matko.horvat@srce.hrNatrag na popis