Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Testni resurs za localhost integraciju


Opis resursa:

  • Ovo je testni resurs za lokalnu Spring Boot integraciju

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • App Stream d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://localhost:8080

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://localhost:8080/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://localhost:8080/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnTestiranje dohvata podataka
dcTestiranje dohvata podataka
displayNameTestiranje dohvata podataka
givenNameTestiranje dohvata podataka
hrEduPersonUniqueIDTestiranje dohvata podataka

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Support; E-mail: support@appstream.euNatrag na popis