Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Zoom SSO


Opis resursa:

  • Zoom SSO

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://unipu-hr.zoom.us

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme profil servisa
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailimapira se na Identifikator u servisu
snPrezime u profil servisa

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Walter Stemberger; E-mail: walter.stemberger@unipu.hrNatrag na popis