Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

IVRA studentska mreža


Opis resursa:

  • Prijava na IVRA studentsku mrežu putem sustava AAI@EduHr

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • IVRA j.d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://ivra-student.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Rebeka Gašpar Curman; E-mail: gc.rebeka@gmail.comNatrag na popis