Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

lektire-test.skole.hr


Opis resursa:

  • Web aplikacija sa lektirama za osnovne i srednje škole

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://lektire-test.skole.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://lektire-test.skole.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnIme i prezime
givenNameIme
hrEduPersonExpireDateDatum isteka temeljne povezanosti
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailElektronička adresa
snPrezime

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNET Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis