Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

FOSS MedRi - Portal studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci


Opis resursa:


Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Miletić; E-mail: mile@foss.hrNatrag na popis